Εδώ θα παρατίθενται οι προσωπικές απόψεις των ιδρυτικών μελών καθώς και, σε μερικές περιπτώσεις, άλλων μελών της ΜΑΝΔΥΑΣ. Οι απόψεις αυτές θα είναι προσωπικές και δεν χρειάζεται να συμφωνεί κανείς. Επίσης εδώ θα παρατίθενται όλες οι συνολικές έρευνες της ΜΑΝΔΥΑΣ οι οποίες θα είναι συνεχή έργα σε εξέλιξη, καθώς θα ενημερώνονται συνεχώς με καινούργιες πληροφορίες. Τέλος ισχύουν και εδώ όλοι οι γενικοί κανόνες.